Installateur Adviseur Eindgebruiker BIM Contact Referenties
ROB staat voor Realistisch, Optimaal en Betrouwbaar installatieadvies
Deze 3 pijlers vormen de basis voor deze eenmanszaak, waar advies en engineering op het gebied van werktuigbouwkundige installaties naadloos in elkaar overgaan.

Realistisch

ROB is realistisch en begrijpt dat zaken zoals budget, tijd en kwaliteit vaak bepalende factoren zijn voor u. Het is van belang om samen tot realistische afspraken te komen, zodat vooraf voor ROB duidelijk is wat u verwacht en voor u duidelijk is wat ROB voor u gaat opleveren.

Optimaal

ROB streeft voor al zijn klanten naar de meest optimale output voor de betreffende klant. Dit is voor iedere klant verschillend. Optimaal is niet altijd de laagste investering of het laagste energieverbruik. Er zijn situaties denkbaar waar comfort belangrijker is dan energieverbruik, of waar initiële investeringen belangrijker zijn dan de exploitatiekosten. Welke onderdelen het zwaarst wegen is ook afhankelijk van het type opdrachtgever. Bent u een eindgebruiker of een installateur. Al deze zaken neemt ROB voor u mee om tot een voor u optimale output te komen.

Betrouwbaar

Één aanspreekpunt voor zowel ontwerp als engineering, voorkomt communicatiefouten ten opzichte van communicatie tussen meerdere personen of bedrijven. ROB maakt zelf zowel de berekeningen als de ontwerptekeningen. Door deze aanpak kan ROB garant staan voor een betrouwbaar eindproduct. Maar ROB gaat verder. Ook de afspraken zijn betrouwbaar. Afspraak is afspraak. Niet altijd kan er direct voldaan worden aan uw wensen, maar als ROB u een toezegging doet, wordt deze ook nagekomen.
ROB heeft ruime ervaring met de volgende softwarepakketten